logo_openbaar-groen

Openbaar Groen

logo_boomverzorging

Bomenonderhoud

logo_waterpartijen_werk-75x67

Waterpartijen

logo_transport

Machinepark

Reijm BV – Natuurlijk goed geregeld

Reijm B.V. is gespecialiseerd in verantwoord natuuronderhoud. Of het nu gaat om baggeren, snoeien, reiniging of aanleg van oevers, Reijm B.V. is uw specialist. Kijk gerust rond op onze website voor meer informatie. Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Reijm Groep B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Duurzaamheid

Onderdeel van onze kerngedachte NATUURLIJK GOED GEREGELD is duurzaamheid.

Duurzaamheid is binnen Reijm BV een breed begrip. Wij zien duurzaamheid als ontwikkelopdracht. Vanuit deze gedachte zetten wij, naast investeringen in opleiding van onze medewerkers, in op bewustwording. Duurzaamheid loopt als rode draad door ons inkoopbeleid.

Wij investeren in de nieuwste technieken op het gebied van milieu- & energiebesparing, samenleving, ergonomie &  veiligheid. Zo wordt ons nieuwe materieel indien mogelijk uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Co2 Prestatieladder

Reijm Groep I B.V. is gecertificeerd op niveau-5 van de CO2 Prestatieladder. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl. De doelstelling is het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot iedere vijf jaar met 4% te reduceren gerekend vanaf het basisjaar 2013 op basis van het omzetpercentage.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Reijm Groep I B.V. verdergaand en continu worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Reijm Groep I B.V. heeft al een aantal jaren een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2 prestatieladder.

A – Analyseren, inzicht in de CO2 uitstoot
B – Besparen, CO2 reductie en de ambitie waar we ons committeren
C – Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
D – Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Reijm Groep I B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energie reductiebeleid, de actuele CO2 footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld.

Co2-footprint

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op deze website is een link naar stichting SKAO aangegeven. De jaarlijkse rapportage met CO2 footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt onze deelname aan het sector- en keteninitiatief vervolgd.

Projecten

Kadeverbetering Rottekade
Gemeente Capelle aan den Ijssel
Gemeente Schiedam

Contact

Wat kunnen we voor u betekenen?

  Baggeren op plaatsen
  waar niemand anders bij kan

  ‘Al meer dan 76 jaar uw
  specialist in natuuronderhoud’

  Certificeringen

  reijmgroepbv-logo

  Natuurlijk goed geregeld.

  Contactgegevens

  nl_NLDutch